Hoppsektionen

MRK´s hoppsektion har till främsta uppgift att anordna hopptävlingar men även ordna andra aktiviteter för klubbens medlemmar.

Vill du komma i kontakt med hoppsektionen hör av dig till: 

Cornelia Lövgren som är sammankallande: 070 - 331 53 50

 

Delar av MRK´s hoppsektion